Musicreviewsnow Site

5 Chiếc WH148 B1K B2K B5K B10K B20K B50K B100K B500K 3Pin 15Mm Trục Bộ Khuếch Đại Stereo Kép Chiết Áp 1K 2K 5K 10K 50K 100K 500K

5 Chiếc WH148 B1K B2K B5K B10K B20K B50K B100K B500K 3Pin 15Mm Trục Bộ Khuếch Đại Stereo Kép Chiết Áp 1K 2K 5K 10K 50K 100K 500K.

Sale price : $1.15
Category : Linh Kiện điện tử & Nguồn Cung Cấp